Naturalismen ca. 1870-1890

Erik Henningsen: Sat ud (1892)

Links

Epoke

Det moderne gennembrud og Naturalismen Power Point præsentation

 

Tekster:

Baggrund:  Litteraturhåndbogen s. 170-184

Klasselæste tekster:

Georg Branes Af Hovedstrømninger i det 19 Aarhundredes Litteratur (1870)

Henrik Ibsen: Et Dukkehjem (1879)

Arbejdsspørgsmål

Om Dramaet som genre

Gruppelæste tekster

Herman Bang: "Impressionisme. En lille Replik" (1890)

 

P.S. Krøyer Italienske Landsbyattemagere (1880)

Alexander Kielland: "Balstemning" (1879)

Af I.P. Jacobsen: Niels Lyhne (1880)

Henrik Pontoppidan: Naadsensbrød (1887)

Vilhelm Hammershøi: Ung Pige. Kunstnerens søster Anna Hammershøi, 1885

Herman Bang  "Frøkenen"

August Stindberg: "Lurad" (1886)

Amalie Skram: "Memento Mori" (1899)

Holger Drachman: "Engelske Socialister" (1871)

 

Edvard Petersen: Udvandrerne paa Larsens Plads 1890

 

Arbejdsspørgsmål til gruppearbejdet

Return